MANDAL: — Handelsstanden i Mandal trenger et fellesskap som ivaretar medlemmenes interesser. Derfor vil vi blåse liv i Mandal Handel & Serviceforening. Foreningen vil primært ha som oppgave å rette kommunikasjonen mot det offentlige, sier leder i styret til Næringspolitisk Utvalg, Per Daniel Lohne.Det er Næringspolitisk Utvalg (NPU) som står bak initiativet om å stable Mandal Handel & Serviceforening (MHSF) på beina igjen. MHSF ble opprettet i 1996, og hadde den gang over 100 medlemmer. En av oppgavene til foreningen var markedsføring.- Men medlemmenes interesser gikk i alle retninger. Det ble brukt for mye penger og det var uenighet om hvor pengene skulle brukes. Resultatet var at fellesskapet sprakk. Ingen medlemmer ønsket å sitte i styret. Det var en tøff tid og det var alles kamp mot alle, forteller Lohne.På bakgrunn av dette ble det dannet flere frittstående handelsforeninger i byen. Etter en tid skjønte handelsstanden at kommunen var avhengig av et handelsorgan å rådføre seg med, for eksempel i forbindelse med sentrumsplanen, og underorganet Næringspolitisk Utvalg ble dannet.- NPU er et viktig kontaktpunkt mot det offentlige. Vi sitter fem stykker i styret, og vi er ikke demokratisk valgt. NPU ble opprettet i mangel av noe bedre, sier Lohne.Blant annet har NPU vært aktive i forbindelse med sentrumsplanen. I tillegg tok utvalget opp kampen mot at politiet skulle flytte inn i Megabygget. Per i dag arbeider utvalget med opprettholdelsen av korttidsparkeringsplassene i Bryggegata. - I første omgang skal styret i NPU fungere som styre i MHSF. Næringspolitisk utvalg blir lagt ned, og på nyåret skal et nytt demokratisk styre velges i MHSF. Dette vil bli et fellesforum for medlemmene i Mandal, og organet skal ikke drive med markedsføring, sier Lohne.I løpet av årene MHSF har ligget brakk, har foreningen fungert uten styre og medlemmene har ikke betalt kontingent.- Nå vil vi favne om hele byen. Dette bør være interessant for handelsstanden i Mandal. Årsaken til at NPU blir lagt ned, er at utvalget ikke vet hvilke bedrifter det har i ryggen. Vi ønsker å formalisere dette, og med medlemslister og kontingenter vet vi hvilke aktører som støtter opp om Mandal Handel & Serviceforening. Også i politisk sammenheng vil vi få større gjennomslag når organet kan vise til at det dreier seg om mange arbeidsplasser og medlemmer, sier Lohne.Han legger ikke skjul på at Næringspolitisk Utvalg hadde håpet at andre skulle ta initiativ til å få en aktiv felles handelsforening igjen.- Det virker som om folk har slått seg til ro med at andre gjør jobben. Men vi kan ikke lenger akseptere passiviteten som råder i handelsforeningene i Mandal, sier Lohne.