I seks og en halv time arbeidet kolleger og hjelpemannskaper med å få løs 35-åringen fra grøfta i en bakgård i Festningsgata i Kristiansand sentrum. I seks og en halv time arbeidet kolleger og hjelpemannskaper med å få løs 35-åringen fra grøfta i en bakgård i Festningsgata i Kristiansand sentrum. Foto: Tormod Flem Vegge

Dødsulykka i Festnings­gata: Gårdei­erne er frifunnet etter søksmål