VENNESLA: Det betyr at storlaksen igjen kan fiskes i Otra, og at et av de store stridstemaene i laksefiskemiljøet faller bort.

— Jeg vil ikke si at jeg er 100 prosent fornøyd med de nye reglene, men fiskerne har blitt hørt, og det er veldig bra, sier Jonny Solheim, leder av Vennesla sportsfiskeforening.

Under årsmøtet i Otra laxefiskelag onsdag kveld ble det bestemt at styrets målsetting om å treffe tiltak som sparer storlaksen støttes, men at regelen om at all laks over 90 cm er fredet faller bort.

Istedenfor settes en sesongkvote på maksimum to laks over 80 cm pr. fisker.

Se hele fiskereglementet med prisoversikt her.

- Fiskerne er hørt

Jonny Solheim mener at de nye reglene viser at rettighetshaverne i Otra har vært uenige seg imellom, og at fiskerne har fått gehør for sine syn.

— Jeg hadde håpet på differensiering av priser, slik at lokale får fiske billigere enn turister. Det er flere i bygda på bunnen av rangstigen som skulle fisket, men som ikke har råd. Men nå kan vi fiske to storlaks, og årskortet gjelder ut en eventuell forlenging av sesongen, og det er jeg fornøyd med, sier han.

Sekretær i Otra Laxefiskelag, Harald Endresen, sier tilFædrelandsvennen at det over tre timer lange årsmøtet foregikkrolig og konstruktivt.

— Årsmøtet lyttet til innspillene som harkommet, og som er til det beste for bestanden og forvaltningen avOtra. Årsmøtet er enige med styret om målsettingen, og så prøver vinå ut en ny regel for å regulere fisket av storlaks, sier han.

Prisene går opp

Et av forslagene til nytt reglement som skapte heftig debatt, var at prisene for dagskort og årskort skal opp på grunn av forsøpling langs elva.

Styret ville øke årskortprisen med 200 kroner til 2600 kroner i sone 4 og 5a. I sone 3a ønsket man prisen opp med 200 kroner til 2200 kroner, og prisen på dagskort i en rekke soner skulle opp med 100 eller 150 kroner.Prisforslaget blir stående, men årsmøtet besluttet at dagskortprisen i sone 5B settes til 400 kroner i stedet for 500 kroner. Prisen på årskortet i sone 4 senkes også fra 2600 kroner til 2400 kroner.

Nytt reglement

Blant de andre vedtakene som årsmøtet fattet, er at eksisterende dagskortsoner videreføres, og at det etableres en ny dagskortsone med 3 kort på vestsiden av Otra ved Kvarsteinbroa. Her har det tidligere ikke vært tillatt å fiske.

Årsmøtet vedtok også styrets forslag om å etablere en ny korttype som kalles gruppedagskort. Dette kortet omfatter samtlige tilgjengelige dagskort på en dagskortsone en dag. Under dette kortet kan det utstedes fiskekort til samtlige deltakere. Forutsetningen er at fisket organiseres slik at ikke for mange fisker samtidig.

Fiskesesong blir fra 1. juni til 31. august. Sesongen kan forlenges til 15. september dersom fangsten pr 25. juli tilsier at det vil være tilstrekkelig antall gytefisk på gyteplassene til å fylle elvas kapasitet. Da vil også sesongkortet gjelde ut den perioden, i motsetning til tidligere år.