• FISKERNE BLE HØRT: I forkant av årsmøtet har fiskerne i Otra fått møte styret i et dialogmøte, og fiskeforeningene har sendt inn sine innspill. Det nye reglementet er nå klart, og blant annet faller regelen om at all laks over 90 cm må gjenutsettes bort. FOTO: Henrik Ihme

Tillater fiske av storlaks igjen

Laksefiskerne i Otra protesterte høylytt da all laks over 90 centimeter ble fredet. Nå fjernes den omstridte regelen.