Svarene vi fikk er like forskjellige som personene vi spurte. Mange trekker fram likelønn som en viktig sak, andre igjen mener norske kvinner og menn er ganske likestilte i dag, mens flere peker på at det er på tide å rette fokus mot innvandrerkvinner for å sikre at de har samme tilgang på utdanning og arbeidsliv som andre norske kvinner.

Hold musepekeren over bildene for å lese hva hver enkelt person har sagt.

(Fædrelandsvennen har i utgangspunktet spurt 100 personer om dette temaet, men på grunn av tekniske problemer har vi dessverre ikke klart å få med alle).

Hva mener du er den viktigste likestillingssaken i dag? Si din mening i debattfeltet under.