Væpnet politiaksjon etter krangel på sosiale medier