BIRKENES: Thomas-messen er en spesiell gudstjeneste etter finsk tradisjon, oppkalt etter Thomas Tvileren.Messen er lagt opp med mye musikk, og anledning for folk til å bevege seg i kirkerommet. Det blir satt opp små altere, man kan tenne lys og be en bønn. Nattverden foregår nede ved inngangsdøren, ikke ved alteret. Man kan være anonym hvis man vil, og delta på det man ønsker.— Det er alltid rom for de som både har tvil og tro, sier Mai Liss Ås.Ord for dagen blir lest av rektor Gunnar Birkeland. Ungdomskoret Crescendo og sanggruppen «2+2 » deltar. Sogneprest Leif Møller-Stray og kapellan Geir Olav Tveit blir også med i gudstjenesten.