— Disse bibelversene er uhyggelig lesning for oss alle, fordi de griper inn i alles liv - direkte, sier gateprest Øyvind Stabrun i Kirkens bymisjon.- Bør vi selge det vi eier?- All fanatisme skal vi være på vakt mot, men det er klart at disse ordene i Bibelen er ord til oppgjør og oppbrudd.Stabrun mener tre historier i Bibelen er grotesk aktuelle i vår tid:Den om hvor din skatt er, vil hjertet være.Den om den rike mannen som ble bedt om å selge alt han eide for å gi det til de fattige, fordi det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn en rik å komme til himmelen.Den om enken som ga to små mynter, men som ga mest fordi hun ga alt hun hadde.- Vi lever i et økonomisk system hvor fattige i andre deler av verden hver dag betaler en uhyggelig pris for vår velstand. Jesus ber oss bryte opp fra dette og velge en annen vei, sier Stabrun.Stabrun minner om kirkens kanskje største reformator, Franz av Assisi, som solgte alt han eide og forlot farsarven. - Å våge å snakke om det ubehageligste av alt, vår altfor store velstand, er den største utfordring kirken står overfor. Vår rikdom skjer på bekostning av miljø, økologi og fattige over hele verden, og det må vi våge å ta inn over oss og gjøre noe med, sier gatepresteten.