• FORVENTNINGER: Tidligere Bykle-ordfører Kay Jeiskelid har forventninger til stortingspolitikerne når Nasjonal transportplan for 2013-2023 snart legges fram. Her står han nord for Berdalsbru i Bykle.

Håpet stiger for riksvei 9

De resterende 50 kilometerne av riksvei 9 blir 170 millioner kroner billigere enn Vegdirektoratets anslag. Derfor tror gruppen som arbeider for å skaffe penger til veiprosjektet, at det er godt håp om fullfinansiering når Nasjonal transportplan legges fram.