• Stiftelsen Grip har hatt store inntekter som barnevernstiltak de siste årene. Asle Imeland er stifter, daglig leder og styreleder. FOTO: Torstein Øen

Truet stiftelse er god for ti millioner

Stiftelsen Grip har ti millioner kroner i egenkapital. Ifølge vedtektene skal formue og gjeld stilles til disposisjon for daglig leder og kona hvis stiftelsen oppløses.