• Førskole: Spente barn satt i sirkel rundt lærer Anne Uberg Svendsen på Wilds Minne skole tirsdag. FOTO: Jon Anders Skau

Første dag i første klasse

56 skoleklare barn med foreldre møtte opp til førskoledag på Wilds Minne skole tirsdag.