• TVANG: Klinikksjef Gun-Elise Gustafsson forteller styret i Sørlandet sykehus at skepsisen til gjensidig hospitering var så sterk at hun måtte tvinge sykehusansatte. FOTO: Steinar Vindsland

Måtte tvinge sykehusansatte til hospitering

Sykehusansatte har vært så skeptiske til gjensidig hospitering i Arendal og Kristiansand, at ledelsen har måttet tvinge dem.