• VIKTIG FORSKNING: Hva gjøres når det er mistanke om seksuelle overgrep mot barn, og hvordan ivaretas barnet i denne situasjonen? Dette er spørsmål som opptar forsker Siri Søftestad i sin doktoravhandling. FOTO: Irene Svozilik

Doktorgrad i det som er så vanskelig

Kampen mot seksuelle overgrep mot barn har vært Siri Søftestads arbeidsfelt på heltid i 20 år.