Oppretter nytt ungdomsråd

Nå kan ungdommen i Søgne få større innflytelse på liv og laden i bygda.