• Stor jobb: Ledningen måtte graves fram på grunn av mye mudder rundt ledningen. FOTO: Torgeir Strandberg

Brudd på avløpsledning er tettet

Lekkasjen fra avløpsrøret fra Norsk Wallboard og avfallsanlegget på Støleheia i Otra ble tettet torsdag.