• klokka tolv på torvet.jpg FOTO: Erling S. Hægeland

Fullt torv - igjen