• TOMTER: Gunnar Sannæss, leder avdeling eiendom og prosjekt, er glad Lillesand kommune endelig kan legge ut næringstomtene på Gaupemyr for salg. I sluttavtalen med Statens vegvesen får kommunen totalt 13,9 millioner i vederlag fra veivesenet, men overtar samtidig jobben med å tette deponiet. Hele næringsområdet på Gaupemyr ligger oppå sulfidholdig stein fra E 18-utbyggingen. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Får 13,9 E 18-millioner

Fire år etter at E 18 sto ferdig, må Statens vegvesen betale Lillesand kommune 13,9 millioner kroner i vederlag.