KRISTIANSAND: — Dette tar vi på høyeste alvor. Derfor er også styret informert. De vil bli engasjert og involvert, sier Jan Roger Olsen, direktør ved Sørlandet sykehus HF.

I januar i år kom tall fra Helsedirektoratet som viste at sjansene for å overleve etter innleggelse ved Sørlandet sykehus er mindre enn landsgjennomsnittet.

Ifølge Olsen har de nå en indikasjon på at det er hos lungepasienter i Kristiansand årsaken ligger.

— Vi har en indikasjon på at dette ikke er tilknyttet en enkelt avdeling, men at det dreier seg om pasienter spredt på hele sykehuset i Kristiansand, sier Jan Roger Olsen.

Uklart

Tallene over overlevelse etter 30 dager er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Ifølge et notat derfra, er Sørlandet sykehus HF et av helseforetakene der sjansen for å overleve er signifikant lavere enn landsgjennomsnittet.

Det vil si at variasjonene ikke skyldes et tilfeldig utslag på statistikken.

Ifølge Jan Roger Olsen har de ennå ikke fått noen god forklaring på hvorfor dødeligheten hos lungepasienter i Kristiansand er så høy.

— Oppdraget er hos klinikkene. Dette tas nå opp i klinikkrådene og fagmiljøene for analysering. Så må vi finne tiltak som kan rette opp i dette. Per i dag er tilbakemeldingene fra fagmiljøene ennå ikke ferdige, sier Jan Roger Olsen.

Studietur

Ledelsen ved Sørlandet sykehus prøver også å se til andre sykehus som har hatt lignende problemer. Sammen med fagdirektør Per Engstrand har han vært på besøk hos et sykehus i Skottland og på sykehuset i Østfold.

— Nå må vi lære av hva andre sykehus har gjort, sier Olsen.

Han legger til at sykehusets styre har satt av fem millioner til pasientsikkerhet. Det ble gjort før tallene over dødelighet kom.

Olsen avviser heller ikke at den for høye dødeligheten kan skyldes sammensetningen av pasientgruppen.

— Teoretisk kan det tenkes at det er en større opphopning av pasienter med samtidige lidelser i Kristiansand og at de tyngste pasientene behandles i Kristiansand.

Rutiner

Helse Sør Øst er kjent med dødelighetstallene fra Sørlandet sykehus og har deltatt på et møte der tallene ble diskutert.

— Jeg må gi Sørlandet sykehus all mulig honnør for måten de har håndtert dette på. De har tatt tak i dette tidlig og søkt hjelp for å kunne bruke tallene i arbeidet med å bli bedre, sier Ole Tjomsland, direktør for kvalitet og fagområder i Helse sørøst.

— Tyder ikke disse tallene på at det er større sjanse for å overleve på andre sykehus?

— Jo, tallene viser at det er omlag ti prosent mindre sjanse for å overleve en akuttinnleggelse ved Sørlandet Sykehus i forhold til gjennomsnittet for sykehus i Norge.Men husk på at Norge har et av de beste overlevelsesnivåene i hele OECD-området.

Tjomsland mener det er for tidlig å si hva som er årsaken til at Sørlandet sykehus skiller seg ut, men sykehus i utlandet har forbedret seg ved å skjerpe rutinene for hvordan pasientene observeres og følges opp.

— Erfaringer fra andre sykehus viser at når de bedrer rutinene for observasjon på sengepost, har dødeligheten blitt redusert, sier Tjomsland.

- Vi kan ikke ha det slik

Styreleder Camilla Dunsæd er uroet over at Sørlandet sykehus har høyere dødelighet enn andre.

— Det at vi har så høy dødelighet ser vi alvorlig på. Derfor har vi også bedt om å få en nærmere orientering. Samlet sett skiller vi oss ut. Vi kan ikke ha det slik, sier Dunsæd.

Hun sier styret vil følge med på hvordan tallene for dødelighet utvikler seg.

— Dette er en ny indikator som sier noe om kvaliteten. Nå må vi finne ut hvilke diagnoser dette dreier seg om og hva som må gjøres. Her må det settes i gang tiltak, sier Dunsæd.

Hun åpner også for at tallene kan skyldes andre forhold enn kvaliteten på tjenestene. En grunn kan være at Kristiansand har mange pasienter fra eget nedslagsfelt. Det vil si at pasienter i mindre grad sendes til nasjonale institusjoner.

— Men dette er uansett noe vi må finne ut av.