• ALVORLIG: Sykehusdirektør Jan Roger Olsen ser alvorlig på at dødeligheten ved Sørlandet sykehus HF er større enn ved de andre helseforetakene. De jobber nå med å finne årsaken til problemene. FOTO: Jon Anders Skau

Høy dødelighet ved Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus er blant de helseforetakene i landet der det er størst dødelighet blant pasientene. Årsaken ligger trolig i sykehusets avdeling i Kristiansand.