• SER FREMOVER: Jan Kittelsen (t.v.) og Johnny Greibesland understreker at de aller fleste har det godt i Songdalen, selv om kommunen har sine utfordringer. Nå håper de et samarbeid med fylkeskommunen vil begrense dem. FOTO: Mai Linn Opseth Tronstad

Færre dropout-elever – bedre levekår

Lav utdannelse, mange sosialklienter og få kvinner i full jobb er blant problemene i Songdalen. Nå kommer tiltakene.