• PÅSTAND MOT PÅSTAND: Aktor, politiadvokat Jørgen Henriksen (t.v.) mener 71-åringen opptrådte uaktsomt da hun kjørte på Bjørgulf Henriksen, mens forvarer Sveinung Søndervik Johnsen (t.h.) mener kvinnen må frifinnes for tiltalen. FOTO: Torstein Øen

Krever fengselsstraff i 24 dager for kvinne (71) etter påkjørsel

Aktor mener den 71 år gamle kvinnen som kjørte på Bjørgulf Henriksen, må i fengsel.