• Ikke lønnsom: Da ny E 18 ble planlagt fant ikke Statens vegvesen at veien var samfunnsmessig lønnsom. I dag mener alle at den er svært viktig for landsdelens utvikling. Bildet er fra Grimstad og starten på firefeltsveien fra øst mot vest. FOTO: Lars Hoen

Er denne veien lønnsom?

Fordi man ikke regner regional nytte ble ny E 18 mellom Grimstad og Kristiansand i sin tid beregnet til å ikke å være nyttig for samfunnet. I dag mener alle at veien har ført til vekst på Sørlandet