Vil kriminalisere horekunder

Ordfører Jan Oddvar Skisland vil gå inn for å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester for å få bukt med prostitusjon.