Kildesortering til ingen nytte

Huseierne pålegges å kildesortere, men når søppelbilen kommer havner alt avfall i samme smørje.