Flere grove bilinnbrudd

Noen har gjort innbrudd, og utført skadeverk på flere biler i Flatebygd i Evje og Hornnes kommune