Det er høst i hagen, og de overvintrende fuglene kan trenge en hjelpende hånd. Siste side