Frikjent for verneplikt-dropping

Retten var under tvil enig i at 22-åringen fra Kristiansand hadde god nok grunn til å utsette verneplikttjenesten.