• MANGE FOLK: Sankthans arrangementet på Storenes i Vågsbygd ble en suksess i fjor, til tross for at bålet måtte gjennoppbygges etter hærverk. FOTO: Torstein Øen

Sitter bålvakt i kveld

Sankthansbålet på Storenes i Vågsbygd har tidligere år blitt brent ned av pøbler. For å unngå at dette skjer igjen, skal Vågsbygd vel sitte vakt ved bålet natt til 23.juni.