Glupsk aure

Under en fisketur i vannet Undemig på Austheia i Valle dro Dagfinn Brokka Rike opp en aure med en noe uvanlig diett.