Ikke sexforbud ved UiA

Universitetet i Agder mener skolens etiske retningslinjer er tilstrekkelig for å unngå habilitetsproblemer mellom studenter og veiledere.