• MANGE TEINER: - Det finnes 10.000-tals teiner langst Skagerakkysten, så jeg regner med at antall anmeldelser vil stige i løpet av sommeren, sier Mork til fvn.no. FOTO: Fiskeridirektoratet

- Folk gir blaffen i hummerreglene

Vest-Agder og Farsund er verstingene når det kommer til ulovlig hummerfiske. Det slår Fiskeridirektoratets Ola Mork fast.