Oslo — Vi har så langt ikke klart å bringe på det rene hvor oppgjøret etter et tvangssalg vil gå, om det er til kommunene eller til boet, sier bostyrer Jon Skjørshammer til NTB.Han viser til at kommunenes rådgivere Pareto og advokatfirmaet Lund heller ikke har lyktes i å få denne avklaringen.- Det eneste vi kan være enige om er at dette er meget komplisert og at det er nødvendig med en rask avklaring.- Bostyret har tilgang til alle dokumenter fra Terra Securities og har følgelig langt bedre muligheter for å få dette avklart enn kommunenes rådgivere har hatt, sier Skjørshammer. Urimelig.

På spørsmål om det ikke ville være særdeles urimelig om den beskjedne verdien av kommunenes investering på toppen av alt skulle havne hos boet der meglernes lønn og bonus har prioritet, sier Skjørshammer at han har stor forståelse for et slikt syn.- Oppgaven for et bostyre er imidlertid bare å få inn så mye som mulig til boets kreditorer. Ofte fører dette arbeidet til løsninger som oppleves svært urimelige, men vi må uansett følge loven, sier Skjørshammer.Han understreker imidlertid at det er langt fra klart hvor et oppgjør vil havne og at han regner med å få til en avklaring sammen med Pareto og Lund & Co ganske raskt. Solgt eller.

Dermed er det varslede tvangssalget blitt enda mer problematisk. Kommunene har sagt klart fra at Citibank bare får selge og at de så får se hvor mye som blir igjen av de 451 millioner kroner som er investert.Det har vært antydet et beløp på mellom 100 og 150 millioner kroner i restverdi, hvis ikke kommunene innbetaler garantibeløpet. At dette beløpet skulle havne i boet, har imidlertid ingen av kommunene kunnet drømme om.Spørsmålet i går kveld er derfor om prosessen med tvangssalg allerede er kommet så langt at det ikke er noen vei tilbake.Til NTB sier kommunikasjonsrådgiver Jonathan Woodier i Citigroup at tvangssalget vil tidligst bli gjennomført «om noen dager». Han kan verken si om eller når salget skjer og heller ikke kursen i øyeblikket.Woodier understreker imidlertid at Citibank har full rett til å gjennomføre tvangssalget dersom kommunene ikke betaler inn garantisummen avtalen forutsetter.De fire kommunene mener fortsatt de har frist til torsdag fordi Terra Securities før konkursen garanterte med 70 millioner kroner. På den annen side har kommunen erklært at de heller ikke vil betale mer.NTB har ikke fått noen bekreftelse fra Pareto eller kommunenes juridiske rådgivere om at salget er gjennomført. ©NTB