FØRDE/TRONDHEIM Thommessen slipper tiltaleVenstres permitterte nestleder Olaf Thommessen slipper tiltale etter at han lånte penger fra stiftelsen Annette A. Thommessens minnefond. Dette er klart etter at lånet er tilbakebetalt, og Lotteri— og stiftelsestilsynet har avsluttet tilsynssaken som ble opprettet da opplysningene om lånet ble kjent for noen uker siden. ©NTB