KRISTIANSAND: Ifølge NRK Sørlandet legger rådmann Tor Sommerseth opp til i at de løpende utgiftene til skole bør kuttes med 2 prosent til neste år.

Det vil medføre et kutt i driftsutgiftene på 12 millioner kroner.

Kristiansand bruker nesten 53.000 kroner i året på hver elev i grunnskolen. Det er mest av de store byene i Norge, og 5000 kroner mer enn gjennomsnittet.

Kristiansand har de siste årene gjennomført en solid opprustning av byens skolebygninger. I løpet av de siste ti årene er det brukt over 1 milliard kroner. Ifølge NRK Sørlandet skal det brukes ytterligere en halv milliard kroner de neste fire årene på skolebygningene.