10 arbeidsplasser er rammet

Arnt Olav Steinsland eide og drev en av Hægelands største private virksomheter.