• FÅR EGET HUS: Edvard Moseid får et eget hus i Dyreparken oppkalt etter seg. Huset innvies til sønsdag. FOTO: HALLGEIR OFTEDAL

Hedres med hus i Dyreparken

Julius-pappa Edvard Moseid får et eget hus oppkalt etter seg i Dyreparken i Kristiansand, 40 år etter at parken åpnet.