Mobiltrøbbel i Setesdal

Netcombrukere uten telefonforbindelse siden søndag.