KRISTIANSAND: 32-åringen, som opprinnelig kommer fra Ålesund, stod tiltalt for flere tilfeller av vold, ran, trusler og utpressing. I tillegg til 32 åringen, stod også seks andre menn tiltalt for omfattende vold og sterke trusler i forbindelse med pengeinnkreving. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Kun to av mennene erkjente det faktiske forhold og at de hadde vært til stede i Bandidos-lokalene. Ingen av de andre tiltalte fikk så strenge påstander som 32-åringen. Påstandene fra aktor Danielsen lå på fra rundt ett års fengsel til rundt tre års fengsel.

Tøft miljø

Aktor mente det måtte reageres strengt mot mennene. Aldri før har det vært en så alvorlig sak i Bandidos-miljøet i Kristiansand, et miljø Danielsen beskriver som tøft — der vold og trusler er vanlig.

— Jeg konstaterer at flere er tiltalt for straffbare forhold. Mitt inntrykk er at dette er et tøft miljø, og det er flere personer som frykter de tiltalte, sier Danielsen til fvn.no.

Han viser også til at 32-åringen ble dømt for en voldssak i Søgne i 2004. Han slo en person gjentatte ganger over knoklene på hendene med en stein, i tillegg til at han sparket vedkommende. Han er også domfelt en rekke ganger for vold i Danmark.

— Påtalemyndigheten mener han er kjent som en voldsmann, og derfor la vi ned påstand om forvaring denne gangen, sier Danielsen.

Mistet bevisstheten

Det alvorligste tiltalepunktet i saken dreier seg om en hendelse sommeren 2004. En 36-åring fra Marnardal ba en 45-åring og 32-åringen om å inndrive en narkogjeld på 80.000 kroner overfor en mann i Kristiansand.

Ifølge politiet tok de ham til en garasje i tilknytning til Bandidos-lokalene på Mosby. Her skal de ha slått løs på ham med et balltre, spark og slag, slik at mannen mistet bevisstheten flere ganger. De skal også ha rettet en pistol mot hodet til mannen, trukket av og dessuten ha blåst amfetamin i nesen hans.

Siden skal de ha lenket ham fast i en traktorskuffe, der han satt fast i flere timer. Ifølge tiltalen fikk han øresus og varig hørselsvekkelse på grunn av episoden.

32-åringen sa i retten at han ikke kjente noe som helst til denne episoden.

Han innrømmet imidlertid å ha drevet med pengeinnkreving, men ikke med den type vold som politiet hevder.

For streng

Advokat Jan Erik Teigum, som er forsvarer for 32-åringen, mener påstanden om syv års forvaring er for streng.

— Dette er en altfor streng påstand, den er til og med strengere enn det riksadvokaten vil ha. Jeg synes heller ikke det er riktig å bruke forvaring for de forholdene han er tiltalt for. Selv om en av postene i tiltalen er alvorlig nok, mener jeg at lovens vilkår for forvaring ikke er tilstede. Den krever blant annet en sterk gjentakelsesfare, sier Teigum.

— Hva hadde vært en mer passende straff etter ditt syn?

— Det kommer an på hva han dømmes for. Selv om han skulle dømmes for alle forholdene, mener riksadvokaten at forvaring i fem år er riktigere. Siden han ble frifunnet for flere av forholdene, mener jeg kanskje at det hadde vært riktigere med to års fengsel. Jeg mener uansett at han ikke kan dømmes til forvaring, og ikke til fengsel i mer enn fire år, sier Teigum.

Dom i saken faller i slutten av februar.