Minene gikk i lufta

I går gikk 400 kilo med sprengstoff i luften fra KNM «Kjell» for å unngå dykkerulykker.