• Ei gaupe løp onsdag kveld rundt på verandaer på Hisøy i Arendal. Den er etter all sannsynlighet på øya fremdeles. FOTO: Fvn

Gaupe løp over verandaer på Hisøy

Ei gaupe løp onsdag kveld rundt på verandaer i Kolbjørnsvik på Hisøy.