• På høyre side av ledende sykehusprest Leif Kristian Drangsholt ligger bønneteppe for muslimer, på venstre side er alter og stoler for kristne. FOTO: Steinar Vindsland

Kristne reagerer på muslimer i kapell

Kristne reagerer negativt på at muslimer ber i sykehuskapellet i Kristiansand.