• Arbeidet med å finne ut hvor motorveien fram til Sandnes skal gå, er i full gang. Dette er alternativene som skal utredes fram til endelig beslutning blir tatt neste år. FOTO: Statens vegvesen

Skal utrede tre linjer på E 39

Samferdselsdepartementet har bestemt seg for å utrede tre traseer for en firefelts vei mellom Lyngdal - Sandnes.