• Jon P. Knudsen tror flere vil pendle når veinettet på Sørlandet blir bedre. Han tror også Kristiansand vil bli tettere knyttet til Stavanger og Oslo. FOTO: Jo Vegard Aardal/Statens vegvesen

Tror Agderbyen vil vokse med nye veier

Flere vil pendle, og samarbeidet internt i Agder vil bli bedre med ny E 39 og ny E 18 på Sørlandet, tror førsteamanuensis ved UiA Jon. P. Knudsen.