• Forsvarer Henrik Bliksrud

Saken går som planlagt

Forsvarer Henrik Bliksrud krevde at begge de psykiatrisk sakkyndige er til stede i rettssaken mot en 48-åring, og ville utsette saken. Han fikk ikke medhold av retten