Skrev protestbrev til ordføreren

Kommunen har redusert åpningstiden på ungdomsklubben fra 14 til 5 timer i uka. Ungdommene fortviler og har protestert til ordføreren.