• Fredag morgen ble 3000 biler kontrollert gjennom gjenkjenningskameraet (ANPR) ved E 39 på Rige. 41 biler hadde begjæring om avskiltning. 13 av sjåførene ordnet opp med manglende forsikring på stedet, 28 måtte finne et annet transportmiddel videre. FOTO: Arkivfoto: Eva Myklebust

28 biler avskiltet ved E 39

På 2,5 timer ble 3000 kjøretøy kontrollert av vegvesenets gjenkjenningskamera. 28 sjåfører måtte sette fra seg bilen på Rige fredag morgen.