- Saktegående trafikk

Politiet opplyser at trafikken går sakte på grunn av dårlig føre.