• Mens mange melkebønder har gitt seg, har Ole Helle i Kvinesdal gått mot strømmen og kjøpt opp og leid flere melkekvoter. FOTO: Torbjørn Witzøe

273 melkebønder borte på 10 år

Det blir stadig færre melkeprodusenter i landsdelen, men de som er igjen blir tilsvarende større. Det har de siste årene blitt investert utallige millioner i nybygg, utstyr og oppkjøp av melkekvoter.