SØGNE: Tjenesteutvalget skal være styringsgruppe for planarbeidet, og skal ha nært samarbeid med berørte fagenheter og brukergrupper.Det søkes Husbanken om prosjektmidler til sekretær og til utredningsarbeidet. Planen skal være ferdig utarbeidet innen første halvår 2002 og behandles i tjenesteutvalget innen 31. mai neste år.