KRISTIANSAND: — De fleste enheter vil merke en realvekst i tildelingene, sier høgskoledirektør Tor A. Aagedal i en kommentar. HiAs netto driftsbudsjett nærmer seg en halv milliard kroner og er for 2002 på 494,3 millioner kroner. Dette er noen av årsakene til at høgskolens står budsjettmessig bedre rustet kommende år: Som følge av samlokaliseringen på Gimlemoen, blir det en rasjonaliseringsgevinst. Sammen med mindre utgifter ved innflytting, gir dette en besparelse på tre millioner kroner som kan brukes til andre formål. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) gir en «bonus» på omkring én million kroner for god resultatoppnåelse. Fem millioner er øremerket til arbeidet med Kvalitetsreformen. 1,6 millioner kroner er øremerket omstillingstiltak Det er gitt kompensasjon for merkostnader i forbindelse med husleie. Det ligger også inne en sluttbevilgning til kjøp av inventar og utstyr til Gimlemoen. Potten i budsjettet til satsingstiltak for fremtidige doktorgrader, mastergrader og IKT-satsing er økt fra 11,9 til 18,2 millioner kroner.